LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

CÁC DỊCH VỤ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư & Kinh doanh, CONCETTI đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn đầu tư hỗ trợ cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước đang hoặc sẽ Đầu tư & Kinh doanh tại Việt Nam.

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

   Với sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề liên quan đến ODA và bề dày kinh nghiệm của mình CONCETTI đã từng làm nhà thầu chính cho hơn 50 dự án ODA của các nhà tài trợ lớn như WB, IMF, ADB, UNDP, JBIC, JICA, DANIDA, VNCI... và còn nhiều tổ chức quốc tế khác.

TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngay từ những ngày đầu thành lập CONCETTI đã tiến hành cung cấp các khoá đào tạo về quản lý. Với các chuyên gia, nghiên cứu viên giàu kinh nghiệm cùng các mối quan hệ, cơ sở dữ liệu và tài liệu phong phú    

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Các hệ thống, phương pháp, hoạt động theo dõi và đánh giá hữu hiệu, chứa đựng những chỉ tiêu thực hiện, là yếu tố cốt lõi đảm bảo những dự án ODA thành công.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Chúng tôi có đầy đủ các quy trình, công nghệ, kiến thức cũng như kỹ năng chuyên môn để cung cấp giải pháp nghiên cứu thị trường một cách tổng thể và toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư muốn quan tâm và tham gia vào thị trường Việt Nam. 

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Tư vấn về đấu thầu được xem là một trong những thế mạnh của CONCETTI trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa đội ngũ các nhà tư vấn và chuyên viên của Công ty với đội ngũ các chuyên gia chuyên ngành và tư vấn cao cấp của các cơ quan bộ ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học hàng đầu và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

TƯ VẤN VỀ ĐẤU THẦU

       Tư vấn về đấu thầu được xem là một trong những thế mạnh của CONCETTI trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa đội ngũ các nhà tư vấn và chuyên viên của Công ty với đội ngũ các chuyên gia chuyên ngành và tư vấn cao cấp của các cơ quan bộ ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học hàng đầu và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như: trường Đại học Bách Khoa, trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn, trường ĐH ngoại thương, ngoại giao, Trường ĐH kinh tế, Viện Công nghệ Thông tin, Viện quản lý kinh tế Trung ương (CEM), UNDP, WB, DANIDA, …v.v….