LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Các hệ thống, phương pháp, hoạt động theo dõi và đánh giá hữu hiệu, chứa đựng những chỉ tiêu thực hiện, là yếu tố cốt lõi đảm bảo những dự án ODA thành công. Do vậy, đây luôn được xem là một ưu tiên hàng đầu của rất nhiều các tổ chức chính phủ và các nhà tài trợ. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của CONCETTI đã, đang và sẽ tiếp tục cam kết là đối tác hỗ trợ các nhà tài trợ và các bên liên quan thực hiện các đánh giá đó nhằm cung cấp kịp thời các thông tin đáng tin cậy về tiến độ thực hiện và chất lượng các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

Dịch vụ đánh giá dự án bao gồm các lĩnh vực sau:

1. Đánh giá dự án ODA

- Đánh giá ban đầu

- Đánh giá giữa kỳ

- Đánh giá kết thúc

- Đánh giá tác động

2.  Hướng dẫn lập hệ thống mẫu biểu báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án.