LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư & Kinh doanh, CONCETTI đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn đầu tư hỗ trợ cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước đang hoặc sẽ Đầu tư & Kinh doanh tại Việt Nam.

Phạm vi cung cấp dịch vụ:
1. 
Dịch vụ tư vấn đầu tư:

 • - Tìm kiếm cơ hội và đối tác đầu tư, cung cấp thông tin về đầu tư (lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư), tìm các nguồn tài trợ

 • - Tư vấn giúp khách hàng lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu

 • - Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư

 • - Tư vấn trong đàm phán và lập các hồ sơ dự án đầu tư như:

 •    + Soạn thảo hồ sơ xin đăng ký đầu tư.

 •    + Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư và ưu đãi đầu tư

 •    + Soạn thảo hợp đồng Liên doanh hoặc hợp đồng “Hợp tác đầu tư kinh doanh”

 •    + Soạn thảo điều lệ Công ty

 •    + Lập luận chứng  Kinh tế - Kỹ thuật

 •    + Lập Báo cáo đầu tư...

 •    + Tư vấn xây dựng đề án

 • - Cung cấp cấp các dịch vụ tư vấn sau khi được cấp phép đầu tư để triển khai dự án đầu tư nước ngoài bao gồm:

 •    + Tư vấn ký kết hợp đồng thuê đất.

 •    + Xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 •    + Xin  giấy phép nhập khẩu.

 •    + Lập hồ sơ xin thẩm định thiết kế kỹ thuật và giấy phép xây dựng.

 •    + Tư vấn đăng ký chế độ kế toán.

 •    + Nghiên cứu và soạn thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường

 •    + Tư vấn đấu thầu, chuyển nhượng vốn, tuyển dụng lao động.

 •    + Tư vấn  điều chỉnh giấy phép đầu tư ...

 • - Đại diện cho nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai Dự án

 • 2. Tư vấn về xây dựng tổ chức:

 • - Tư vấn hình thành bộ máy hoạt động công ty

 • - Tư vấn tái cấu trúc công ty

 • - Xây dựng điều lệ hoạt động và quy chế hoạt động

 • - Tư vấn Cổ phần hóa...v...v…

 • 3. Xây dựng chiến lược kinh doanh:

 • - Đánh giá hoạt động kinh doanh

 • - Nghiên cứu, lập chiến lược phát triển doanh nghiệp

 • - Phân tích, nghiên cứu khả thi và lập kế hoạch kinh doanh

 • - Phát triển kế hoạch kinh doanh, hỗ trợ công ty thực hiện các mục tiêu đề ra

 • - Tư vấn xây dựng phát triển thương hiệu...

 • 4. Quản lý Nhân sự:

 • - Tư vấn Quản lý nhân sự

 • - Tư vấn lập kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực

 • - Xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí

 • - Xây dựng thang bảng lương

 • - Xây dựng qui chế đề bạt bổ nhiệm

 • 5. Quản lý tài chính:

 • - Lập kế hoạch và quản lý tài chính

 • - Quản lý chi phí

 • - Quản lý dòng tiền

 • - Tư vấn tài chính kế toán

 • - Hỗ trợ khai báo thuế

3.4. Tư vấn đánh giá dự án

       Các hệ thống, phương pháp, hoạt động theo dõi và đánh giá hữu hiệu, chứa đựng những chỉ tiêu thực hiện, là yếu tố cốt lõi đảm bảo những dự án ODA thành công. Do vậy, đây luôn được xem là một ưu tiên hàng đầu của rất nhiều các tổ chức chính phủ và các nhà tài trợ. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của CONCETTI đã, đang và sẽ tiếp tục cam kết là đối tác hỗ trợ các nhà tài trợ và các bên liên quan thực hiện các đánh giá đó nhằm cung cấp kịp thời các thông tin đáng tin cậy về tiến độ thực hiện và chất lượng các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

Dịch vụ đánh giá dự án bao gồm các lĩnh vực sau:

1. Đánh giá dự án ODA

- Đánh giá ban đầu

- Đánh giá giữa kỳ

- Đánh giá kết thúc

- Đánh giá tác động

2.  Hướng dẫn lập hệ thống mẫu biểu báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án.