LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Chúng tôi có đầy đủ các quy trình, công nghệ, kiến thức cũng như kỹ năng chuyên môn để cung cấp giải pháp nghiên cứu thị trường một cách tổng thể và toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư muốn quan tâm và tham gia vào thị trường Việt Nam. 

 

Các lĩnh vực nghiên cứu thị trường bao gồm:

1. Nghiên cứu thị trường một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể:

  • - Phân tích đặc điểm đối tượng khách hàng.

  • - Phân tích thói quen tiêu dùng và độ mở của thị trường

  • - Cung cấp các thông lệ phổ biến, thuế quan, các kênh phân phối, thị trường mục tiêu, dự báo thị phần, doanh thu, ...

  • 2. Nghiên cứu thị trường của một ngành hay một lĩnh vực kinh doanh

  • 3. Lập chiến lược tiêu thụ và marketing cho một sản phẩm hoặc một dịch vụ…

  •  

  • Qui trình thực hiện dịch vụ nghiên cứu thị trường:

Bước 1Xác định mục tiêu nghiên cứu thị trường, xác định quy mô mẫu và nguồn của các mẫu điều tra; xác định phương pháp nghiên cứu thị trường phù hợp nhất.

Bước 2Thiết kế phiếu hỏiChúng tôi đảm bảo những câu hỏi đáp ứng được yêu cầu của dự án và tất cả đều được thử nghiệm trước để đảm bảo tính chính xác của nghiên cứu.

Bước 3Thu thập dữ liệu. Dữ liệu được thu thập thông qua các cách thức như: phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại, gửi thư, khảo sát thực địa hoặc sử dụng cách nghiên cứu định tính. Việc điều tra thị trường sẽ thường xuyên được giám sát bởi một nhóm làm việc để đảm bảo tính chính xác của cuộc nghiên cứu.

Bước 4Tiến hành phân tích dữ liệu. Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được chúng tôi phân tích thành những thông tin rõ ràng, xúc tích và sử dụng được thông qua các phần mềm thống kê chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ tổng hợp và giải thích rõ ràng các phát hiện quan trọng và đưa ra khuyến nghị.

Bước 5: Lập báo cáo kết quả nghiên cứu. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về năng lực lập báo cáo của chúng tôi. Dù cho báo cáo được lập ra để làm tài liệu phục vụ hội thảo, hay chỉ đáp ứng yêu cầu nội bộ của khách hàng hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đaị chúng, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để mang lại một sản phẩm đúng như mong đợi của khách hàng.