LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Tư vấn về đấu thầu được xem là một trong những thế mạnh của CONCETTI trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa đội ngũ các nhà tư vấn và chuyên viên của Công ty với đội ngũ các chuyên gia chuyên ngành và tư vấn cao cấp của các cơ quan bộ ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học hàng đầu và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như: trường Đại học Bách Khoa, trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn, trường ĐH ngoại thương, ngoại giao, Trường ĐH kinh tế, Viện Công nghệ Thông tin, Viện quản lý kinh tế Trung ương (CEM), UNDP, WB, DANIDA, …v.v….

CONCETTI có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp cho các khách hàng trong nước và nước ngoài như AusAID, Tổng cục dạy nghề, Tổng cục Thống kê….v.v….
Phạm vi cung cấp dịch vụ:

 • Tư vấn khách hàng lựa chọn nhà thầu:

 • Tư vấn xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà thầu

 • Sơ tuyển lựa chọn nhà thầu

 • Lập Hồ sơ mời thầu

 • Thông báo mời thầu

 • Tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu :

+ Đánh giá sơ bộ

+ Đánh giá chi tiết

 • Tư vấn khách hàng tham gia đấu thầu:

 • Xây dựng hồ sơ đấu thầu

 • Nghiên cứu điều khoản tham chiếu

 • Viết bình luận

 • Lập đề xuất kỹ thuật

 • Lập đề xuất tài chính

 • Nộp hồ sơ thầu …v..v...v...