LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Các dự án

Tên khách hàng Tên dự án Thời gian thực hiện
Donaco Nghiên cứu khả thi xây dựng khách sạn quốc tế, trung tâm giải trí Lào Cai 2002
Công ty Hạ Long Nghiên cứu hệ thống báo cáo ODA của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản 2002
IDCJ/JICA Chuẩn bị nghiên cứu khả thi “Dự án Phát triển Du lịch sông Mê Kông”. 2002
Tổng cục Du lịch Việt Nam Nghiên cứu thị trường máy nông nghiệp ở Việt Nam 2002
Thương vụ Ý Báo cáo Đánh giá cuối cùng các dự án thí điểm nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh do UNICEF tài trợ. 2002
UNICEF Chuẩn bị dự án “Nâng cao năng lực Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thái Nguyên và Hỗ trợ thể chế cho quản lý môi trường tổng hợp của tỉnh Thái Nguyên”. 2002
DANIDA Đánh giá và hoàn thiện văn kiện dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Quản lý chất thải rắn thành phố Thái Nguyên 2002
VAMESP Soạn thảo sổ tay “Theo dõi và Đánh giá dự án ODA” 2001 - 2002
DANIDA Nhận dạng dự án quản lý chất thải bệnh viện và chất thải rắn ở tỉnh Nghệ An 2001
ADB-MPI Chuẩn bị Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 17/NĐ-CP về Quản lý và Sử dụng Nguồn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) 2001