THÔNG MINH - TẬN TÌNH - TRUNG THỰC
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !
GIOI THIEU

CÔNG TY NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ & ĐẦU TƯ


LIÊN HỆ CHUNG


TRỤ SỞ CÔNG TY - HÀ NỘI

 • Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 243 8264 176
 • Fax: (+84) 243 8259 768
 • Email: concetti@concetti.vn
 • Trưởng đại diện: TS. Hàn Mạnh Tiến

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - VIENTIANE, LÀO

 • Địa chỉ: Lao-Thai Friendship Road, Sokpaluang Village, Sysattanak dist., Vientiane P. O. Box 4348, Vientiane, Lao P. D. R
 • Điện thoại: (+856) 21 312383
 • Fax: (+856) 21 312383
 • Email: chansana@laotel.com
 • Trưởng đại diện: CHANTHAVY VALAKONE


LIÊN HỆ CÁC BAN


Ban Trung tâm thông tin và Tư vấn doanh nghiệp

 • Địa chỉ: Tầng 20 toà nhà HCMCC số 249A Thuỵ Khuê, Tây Hô, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 243 4341 651
 • Email: ciec@concetti.vn
 • Trưởng đại diện: Hàn Tường Minh

Ban Tư vấn Quản lý

 • Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 243 9361 443
 • Email: mcd.concetti@concetti.vn
 • Trưởng đại diện: None

Ban Sở hữu trí tuệ

 • Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 243 9343 383
 • Email: ip@concetti.vn
 • Trưởng đại diện: None

Ban Trung tâm Liên kết Quốc tế

 • Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
 • Điện thoại:
 • Email: minhht@concetti.vn
 • Trưởng đại diện: Hàn Tường Minh

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI