LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Các dự án

Tên khách hàng Tên dự án Thời gian thực hiện
WB/IMF Khảo sát độc lập quá trình thực hiện Chiến lược Toàn diện về Giảm nghèo và Tăng trưởng (CPRGS) ở Việt Nam 2003
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Xây dựng hệ thống quản lý giám sát các chương trình, dự án của Trung ương hội Phụ nữ Việt Nam và áp dụng vào hệ thống hội 2003 - 2004
Cty NewTATCO và Cty Japan Vietnam Golf Development Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty liên doanh sân golf Hà Nội 2003
IDCJ/JBIC Đánh giá tác động giao thông của các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở miền Bắc Việt Nam - một nghiên cứu trường hợp về quốc lộ 5 và cảng Hải Phòng. 2003
IDCJ/JBIC Đánh giá tác động kinh tế - xã hội các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở miền Bắc Việt Nam – một nghiên cứu trường hợp về quốc lộ 5 và cảng Hải Phòng. 2003
Cty In Thái Dương Khảo sát thị trường giấy vở học sinh Việt Nam 2003
BQL DA KCN tỉnh Sóc Trăng Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Trần Đề tỉnh Sóc Trăng 2003 - 2006
OPMAC Khảo sát thu thập dữ liệu sau đánh giá cho dự án “Hệ thống thông tin liên lạc duyên hải” 2003
Donaco Nghiên cứu khả thi xây dựng khách sạn quốc tế, trung tâm giải trí Lào Cai 2002
Công ty Hạ Long Nghiên cứu hệ thống báo cáo ODA của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản 2002