LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1

GIỚI THIỆU


Ban Tư vấn quản lý (TVQL) là Ban tư vấn chuyên môn đầu tiên được thành lập cùng với sự ra đời của Công ty, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty. Trải qua gần 30 năm hoạt động, Ban TVQL đã thực hiện hơn 130 dự án lớn nhỏ, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trên địa bàn gần 40 tỉnh và thành phố trọng điểm, cho 64 đơn vị khách hàng là các cơ quan Bộ ban ngành của chính phủ, các cơ quan tài trợ quốc tế và các tổ chức trong và ngoài nước.

Hiện nay, đội ngũ chuyên gia tư vấn hơn 10 người làm việc thường xuyên tại Ban cùng với hàng chục nhà khoa học và nhà nghiên cứu là các chuyên gia tư vấn liên kết, và hàng trăm cộng tác viên ở các địa phương đã và đang tiếp tục phát huy các giá trị và kinh nghiệm truyền thống của Ban.

Chúng tôi tự tin có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu tư vấn cho tất cả các khách hàng thuộc khu vực công cũng như khu vực tư nhân.

Với 30 năm kinh nghiệm

132 dự án trong và ngoài nước

Hàng trăm cộng tác viên

38 tỉnh và thành phố trọng điểm

64 khách hàng từ các cơ quan Bộ, Ban ngành chính phủ, các cơ quan trong nước và quốc tế