LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


TƯ VẤN QUẢN LÝ

Các dự án trước đây chúng tôi hỗ trợ tư vấn chủ yếu là các dự án ODA (viện trợ phát triển chính thức). Kể từ 5 năm trở lại đây, ngoài các dự án ODA, chúng tôi còn hỗ trợ cho các dự án nhỏ và vừa của các tổ chức trong và ngoài nước.

Các hoạt động tư vấn quản lý dự án tập trung ở các mảng đánh giá khả thi, theo dõi và đánh giá (M&E), khảo sát ban đầu (baseline survey), khảo sát giữa kỳ (mid-term evaluation), khảo sát cuối kỳ (endline survey) và đánh giá tác động (impact assessment, post evaluation).

Các kết quả nghiên cứu và đánh giá của chúng tôi luôn được xem là những thước đo quan trọng và đáng tin cậy, giúp các nhà xây dựng và quản lý dự án có những điều chỉnh phù hợp trong thiết kế và thực hiện dự án, đảm bảo các dự án đạt hiệu quả cao nhất.