LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VÀ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC

Các cuộc điều tra xã hội chúng tôi đã từng làm trước đây chủ yếu tập trung vào các nhóm đối tượng như người tiêu dùng, người cao tuổi, người hưởng lợi từ một chương trình/dự án cụ thể nào đó, hay các doanh nghiệp. Đó có thể là một dịch vụ điều tra riêng biệt theo yêu cầu của khách hàng, hoặc cũng có thể được thực hiện lồng ghép các gói dịch vụ tư vấn khác như đánh giá dự án hay nghiên cứu thị trường.

Tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ đưa ra những phương pháp điều tra hiệu quả nhất từ khâu chuẩn bị như chọn mẫu, thiết kế bảng hỏi, cho đến tiến hành điều tra thu thập thông tin, xử lý và phân tích kết quả điều tra