LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Dịch vụ tư vấn quản lý và phát triển thương hiệu ra đời trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam, nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao giá trị cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Từ năm 2010 đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn La…xây dựng và quản lý các thương hiệu hàng hóa nông sản đặc trưng từng vùng miền. Thông thường các dự án tư vấn quản lý và phát triển thương hiệu của chúng tôi gồm 3 giai đoạn chính: i) xác lập quyền đối với sản phẩm của địa phương (theo các loại hình được quy định của Luật SHTT), ii) quản lý quyền đó bằng các quy chế và nội quy riêng, và iii) hỗ trợ phát triển thương hiệu đó trên thị trường.

Một trong những thế mạnh của chúng tôi khi thực hiện dịch vụ tư vấn này có thể kết hợp với Ban SHTT để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến xác lập và quản lý quyền đối với từng loại thương hiệu của sản phẩm, đồng thời kế thừa những kinh nghiệm chuyên môn từ dịch vụ nghiên cứu thị trường để phát triển thương hiệu đó.