THÔNG MINH - TẬN TÌNH - TRUNG THỰC
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !
GIOI THIEU


Đề xuất nới lỏng, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng

Bộ Xây dựng hiện đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong đó, nhiều điều kiện kinh doanh sẽ được Bộ nới lỏng hoặc bãi bỏ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh.

Xem thêm >>

42 ngân hàng được phép bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Thực hiện Thông tư 13/2017/TT - NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng; Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Quyết định 2401/QĐ - NHNN về Danh sách Ngân hàng được phép bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Xem thêm >>

LỊCH SỬ QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP CỦA NGÀNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ngày 08/03/1949 chính quyền Quốc Gia Việt Nam (Chính quyền bù nhìn Bảo Đại thân Pháp) đã gia nhập 2 điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu là công ước Paris năm 1883 về bảo hộ quyền SHCN và Thỏa ước Madrid 1891 về đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

Xem thêm >>

Sẽ hậu kiểm về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Cơ quan Công an sẽ tiến hành hậu kiểm trong thời hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh. Việc kiểm tra này phải được thông báo bằng văn bản gửi cơ sở kinh doanh nêu rõ nội dung hậu kiểm và thời gian hậu kiểm.

Xem thêm >>

Đề xuất tích hợp các loại giấy phép môi trường

Tại Đề cương dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra một số điểm bất cập trong cơ chế cấp giấy phép môi trường và quản lý hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Xem thêm >>

Chính phủ cụ thể hóa biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trình Chính Phủ xem xét. Theo đó, dự thảo quy định chi tiết tiêu chí xác định DNNVV và hỗ trợ DNNVV trong tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Xem thêm >>

Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị dự kiến trình Quốc hội trong năm 2018, Chính phủ đã đề xuất bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng cho tổ chức, doanh nghiệp.

Xem thêm >>

Điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Luật Đầu tư (sửa đổi) đã quy định sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô là ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ ngày 01/07/2017.

Xem thêm >>

Đơn giản hóa chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Một trong những nguyên nhân mà người kinh doanh còn ngần ngại khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sang thành lập doanh nghiệp chính là lo ngại về những thủ tục thuế, cũng như chế độ kế toán phải tuân thủ sau khi chuyển đổi.

Xem thêm >>

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng WIPO 2017

Kỳ họp lần thứ 57 của Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã diễn ra từ ngày 01 - 11/10/2017 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Xem thêm >>

Xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Nhận thấy khởi nghiệp sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế hiện nay, ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu góp vốn hình thành quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

Xem thêm >>

Đẩy mạnh tiến trình xã hội hóa dịch vụ công

Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, từ ngày 4 đến ngày 10/10/2017.

Xem thêm >>