THÔNG MINH - TẬN TÌNH - TRUNG THỰC
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !
GIOI THIEU


CÂU CHUYỆN APPLE VÀ VẤN ĐỀ LI-XĂNG THƯƠNG HIỆU

Sau khi từ chối tiếp nhận bảo hành tất cả các sản phẩm xách tay ở nước ngoài về Việt Na...

Xem thêm >>

Xác định quỹ tiền lương kế hoạch tại Công ty TNHH...

Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với ng...

Xem thêm >>

Đến năm 2021: Phải tinh giản tối thiểu 10% biên chế

Ngày 10/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2591/BNV-TCBC hướng dẫn về quản lý biên chế...

Xem thêm >>

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính...

Xem thêm >>