LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

CÁC DỊCH VỤ

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Các dự án trước đây chúng tôi hỗ trợ tư vấn chủ yếu là các dự án ODA (viện trợ phát triển chính thức). Kể từ 5 năm trở lại đây, ngoài các dự án ODA, chúng tôi còn hỗ trợ cho các dự án nhỏ và vừa của các tổ chức trong và ngoài nước.  

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Dịch vụ tư vấn quản lý và phát triển thương hiệu ra đời trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam, nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao giá trị cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ

Trong những năm 1990 và 2000, các hoạt động nghiên cứu chính sách chủ yếu tập trung ở mảng quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo của đất nước, hoặc trực tiếp hỗ trợ các địa phương xây dựng các chính sách chiến lược phát triển của tỉnh

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Nghiên cứu thị trường trước đây là một trong những hoạt động tư vấn đầu tư của Ban TVQL. Hiện nay, ngoài mục đích hỗ trợ doanh nghiệp có quyết định đầu tư đúng đắn, điều tra khảo sát và phân tích thị trường còn giúp khách hàng của chúng tôi xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing hiệu quả.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VÀ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC

Các cuộc điều tra xã hội chúng tôi đã từng làm trước đây chủ yếu tập trung vào các nhóm đối tượng như người tiêu dùng, người cao tuổi, người hưởng lợi từ một chương trình/dự án cụ thể nào đó, hay các doanh nghiệp.