LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !
  • fullslide1
  • fullslide1

GIỚI THIỆU


 Để giúp doanh nghiệp có thêm luận cứ cho việc ban hành các quyết định tối ưu phù hợp với các diễn biến của môi trường kinh doanh, phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà Nước… Trung tâm Thông tin & Tư vấn doanh nghiệp của CONCETTI đã cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp.
 Dịch vụ cung cấp thông tin của CONCETTI được cập nhật và xử lý một cách chuyên nghiệp và được hệ thống hoá có khả năng dễ dàng tra cứu và tư vấn cho đối tác khách hàng các vấn đề liên quan đến việc áp dụng các văn bản pháp luật, pháp quy… trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.