LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Với một đội ngũ nhân viên hùng mạnh về tuổi trẻ và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp Trung tâm Thông Tin và Tư vấn doanh nghiệp Concetti chuyên cung cấp các dịch vụ thông tin bao gồm:

1. Cung cấp Báo cáo hàng tuần.

  Trung tâm Thông tin và Tư vấn theo dõi thường xuyên, cập nhật và gửi cho Khách hàng các Báo cáo tuần vào trưa thứ ba hàng tuần bằng thư điện tử, fax, thư thường hoặc liên hệ trực tiếp.

Nội dung Báo cáo tuần sẽ liệt kê các văn bản pháp quy mới ban hành, bao gồm Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Chỉ thị của tất cả các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Các văn bản quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp sẽ được tóm tắt, bình luận trong Báo cáo hàng tuần.

2. Bản sao toàn văn văn bản pháp luật.

  Trung tâm Thông tin sẵn sàng cung cấp ngay bản sao toàn văn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh của bất kỳ văn bản pháp quy nào mới ban hành hoặc đã ban hành trong quá khứ.

 Việc cung cấp được thực hiện bằng các phương tiện đa dạng như thư điện tử, fax, thư thường hoặc gửi trực tiếp.

3. Cung cấp danh sách văn bản pháp luật theo chủ đề: Trung tâm Thông tin sẵn sàng tìm kiếm, hệ thống hoá và cung cấp danh sách và toàn văn các văn bản pháp quy kèm theo danh sách theo bất kỳ chủ đề nào và vào bất kỳ thời gian nào theo yêu cầu của Khách hàng, kể cả các văn bản đã ban hành trong quá khứ.

4. Các báo cáo chuyên biệt: Trung tâm Thông tin sẵn sàng phục vụ Khách hàng lập các báo cáo chuyên biệt, hệ thống hoá và tóm tắt một chủ đề pháp lý nào đó theo bất kỳ yêu cầu nào của Khách hàng.

5. Dịch vụ đọc báo hộ:

Với bề dày 18 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Trung tâm Thông tin Concetti đã cập nhật liên tục và lưu trữ các tin, bài, phân loại hàng chục vạn bài báo, tạp chí từ trên 100 tờ báo, tạp chí các thông tin, ấn phẩm, các tài liệu chuyên ngành phát hành tại Việt Nam.

 Trong nhiều năm gần đây, kho thông tin khổng lồ của Trung tâm Thông Tin CONCETTI đã trở thành một nguồn tư liệu quý hỗ trợ hữu hiệu trong nhiều dự án tư vấn của CONCETTI, cũng như cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng cho rất nhiều dự án của các doanh nghiệp.

Dịch vụ Đọc báo hộ được xây dựng dựa trên việc phân loại, hệ thống hoá các tin, bài trên tất cả các tờ báo, tạp chí phát hành tại Việt Nam và cung cấp cho Khách hàng theo các chủ đề được Khách hàng đặt hàng.

DỊCH VỤ TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP