LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


DỊCH THUẬT

Phòng Dịch thuật của Trung tâm Thông tin và Tư vấn doanh nghiệp Concetti chuyên cung cấp dịch vụ Dịch thuật các tài liệu, bao gồm:

1. Ngôn ngữ dịch thuật:

- Việt - Anh & Anh - Việt

- Việt - Hoa & Hoa - Việt

- Việt - Nhật & Nhật - Việt

- Việt - Pháp & Pháp - Việt

2. Nội dung dịch thuật:

- Hồ sơ các dự án đầu tư, hồ sơ các dự án thành lập doanh nghiệp, hồ sơ vay vốn, thuê đất, tài liệu đấu thầu…

- Hồ sơ các dự án tài trợ, viện trợ, các dự án phát triển.

- Xem xét, rà soát và dịch các hợp đồng kinh tế, điều lệ công ty…

- Các tài liệu kỹ thuật, hồ sơ đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích…)

- Báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, các loại báo cáo, tài liệu khác

- Dịch thuật các tài liệu số hoá, bản địa hoá phần mềm máy tính…

3. Đối tượng khách hàng: Đa dạng bao gồm trong nước và ngoài nước

DỊCH VỤ TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP