LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Các dự án

Tên khách hàng Tên dự án Thời gian thực hiện
Xã Tân Cương Đăng ký chỉ dẫn địa lý Tháng 5 - 2014
WHO Điều tra đánh giá thực hành y dược cổ truyền và nhu cầu tại một số xã được lựa chọn ở Việt Nam 2014
BQL Các dự án nông nghiệp/ ADB Điều tra hiện trạng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh Miền núi phía Bắc 2013 - 2015
WHO Nghiên cứu về người cao tuổi tại Việt Nam 20143