LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Các dự án

Tên khách hàng Tên dự án Thời gian thực hiện
IDCJ/JICA Chuẩn bị nghiên cứu khả thi “Dự án Phát triển Du lịch sông Mê Kông”. 2002
WB Nghiên cứu đặc trưng và hiệu quả hợp tác kỹ thuật Nhật bản tại Việt Nam. 2002
Công ty Hạ Long Nghiên cứu hệ thống báo cáo ODA của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản 2002
NARV Đánh giá các ngành công nghiệp Việt Nam – Các giải pháp thúc đẩy viện trợ của Thụy Điển cho Việt Nam 1991
SCCI Quản lý các chương trình hỗ trợ của NARV cho các vùng nông thôn của tỉnh Thừa Thiên Huế 1992 - 1994
UNDP Soạn thảo Số tay hướng dẫn chuẩn bị, lập và thẩm định các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1994 - 1995
Donaco Nghiên cứu khả thi xây dựng khách sạn quốc tế, trung tâm giải trí Lào Cai 2002
Oxfam GB Nghiên cứu cơ bản về hài hoà thể chế liên quan đến quản lý viện trợ 1994
Tầm nhìn thế giới Đào tạo về nhận dạng và xây dựng dự án cho các cán bộ đối tác trong các dự án của Oxfam tại tỉnh Hà Tĩnh. 1995
UNDP Nghiên cứu các trường tiểu học tại Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng. 1995