THÔNG MINH - TẬN TÌNH - TRUNG THỰC
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Thông tin tuyển dụng


CONCETTI cần tuyển vị trí: Nhân viên hỗ trợ Dự án Phát triển thương hiệu

04:53 - 17/05/2022

•        Nghiên cứu các quy định pháp luật về Chỉ dẫn địa lý/Nhãn hiệu tập thể/Nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam và một số quốc gia/khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh Châu Âu; 
•        Tham gia phân tích dữ liệu, báo cáo về việc xây dựng bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ và quản lý Chỉ dẫn địa lý/Nhãn hiệu tập thể/Nhãn hiệu chứng nhận;
•        Thực hiện các công việc thực địa liên quan đến triển khai dự án, xây dựng Chỉ dẫn địa lý/Nhãn hiệu tập thể/Nhãn hiệu chứng nhận;
•        Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu Công ty.

Chi tiết

CONCETTI cần tuyển vị trí: Nhân viên hỗ trợ Tư vấn pháp luật

07:42 - 23/02/2022

•        Trực tiếp quản lý và tổ chức xây dựng, hoàn thiện các sản phẩm bản tin tư vấn pháp luật;
•        Xử lý các yêu cầu có liên quan từ phía khách hàng;
•        Định kỳ Báo cáo về sản phẩm/dịch vụ công ty với Ban lãnh đạo;
•        Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu Công ty.

Chi tiết