THÔNG MINH - TẬN TÌNH - TRUNG THỰC
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Thông tin tuyển dụng


CONCETTI cần tuyển vị trí: Nhân viên hỗ trợ Dự án Phát triển thương hiệu

04:33 - 23/02/2022

•        Nghiên cứu các quy định pháp luật về Chỉ dẫn địa lý/Nhãn hiệu tập thể/Nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam và một số quốc gia/khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh Châu Âu; 
•        Tham gia phân tích dữ liệu, báo cáo về việc xây dựng bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ và quản lý Chỉ dẫn địa lý/Nhãn hiệu tập thể/Nhãn hiệu chứng nhận;
•        Thực hiện các công việc thực địa liên quan đến triển khai dự án, xây dựng Chỉ dẫn địa lý/Nhãn hiệu tập thể/Nhãn hiệu chứng nhận;
•        Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu Công ty.

Chi tiết

CONCETTI cần tuyển vị trí: Chuyên viên Nhãn hiệu - Ban Sở hữu trí tuệ

03:54 - 23/02/2022

• Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc đăng ký và bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
• Cập nhật tiến trình thẩm đinh/xử lý nhãn hiệu cho khách hàng.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và công ty.

Chi tiết