THÔNG MINH - TẬN TÌNH - TRUNG THỰC
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Tại sao lựa chọn chúng tôi?


Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Chuyển giao Công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) là một trong những công ty tư vấn độc lập đầu tiên của Việt Nam. Tiền thân là Trung tâm trực thuộc Bộ Khoa Học và Công nghệ (năm 1988). Năm 1991 trở thành công ty độc lập trực thuộc Hội Khoa học kinh tế Việt Nam.

Với tư cách là tổ chức nghiên cứu độc lập, CONCETTI cung ứng các dịch vụ có chất lượng và tin cậy cho rất nhiều các khách hàng khác nhau, bao gồm các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức song phương và đa phương, các tổ chức phi chính phủ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp Nhà nước (SOEs), các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các tổ chức nghiên cứu.

Năm 1990, CONCETTI đã được Cục Sở hữu công nghiệp (nay là Cục Sở hữu trí tuệ) Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép hoạt động với tư cách là tổ chức dịch vụ Sở hữu công nghiệp, đồng thời CONCETTI cũng là một trong số không nhiều các tổ chức được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép hành nghề Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài.

Trong 30 năm hoạt động và phát triển, CONCETTI luôn khẳng định vị trí của mình bằng tính chuyên nghiệp và độc lập, xứng đáng là người đồng hành không thể thiếu của các nhà tài trợ, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như các cơ quan/tổ chức khác.

Phương châm hoạt động của CONCETTI:

  • Thấu hiểu mong muốn và hoàn cảnh của khách hàng trước khi tiến hành cung ứng các dịch vụ
  • Giúp khách hàng làm các việc đúng trước khi làm đúng các việc
  • Huy động mọi nguồn lực có thể để phục vụ khách hàng một cách Thông minh, Tận tình, Trung thực.