LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

CÁC DỊCH VỤ

TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Dịch vụ Tư vấn và Phát triển Doanh nghiệp

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

Bao gồm các dịch vụ: Nghiên cứu thị trường tiềm năng và phân tích khả năng đầu tư, Nghiên cứu chính sách đầu tư và tìm kiếm, kết nối các quỹ đầu tư quốc tế, Định vị thương hiệu và phát triển thương mại.