LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


TƯ VẤN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

 1. Nghiên cứu thị trường tiềm năng và phân tích khả năng đầu tư
  • Đánh giá môi trường kinh doanh, phân tích rủi ro tiềm năng và tư vấn giải pháp giảm thiểu rủi ro. 
  • Cung cấp lộ trình và chiến lược phát triển thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam và tư vấn thâm nhập thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Kết nối nhà đầu tư và tổ chức đoàn khảo sát dự án.
  • Nghiên cứu, lập báo cáo khả thi cho các dự án phát triển và dự án đầu tư. 
  • Hỗ trợ các hoạt động hành chính khác như: thành lập doanh nghiệp, xin cấp giấy phép đầu tư và các loại giấy phép khác. 
 2. Nghiên cứu chính sách đầu tư và tìm kiếm, kết nối các quỹ đầu tư quốc tế
  • Đánh giá và phân tích nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong việc phát triển hoạt động kinh doanh, bao gồm đảm bảo khả năng tài chính, nâng cao hiệu quả bán hàng và cập nhật các công nghệ mới nhất. 
  • Nghiên cứu các chính sách, các ưu đãi về đầu tư, kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng chính sách.
  • Nghiên cứu các tiêu chuẩn cho vay từ các quỹ đầu tư quốc tế và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn này. 
  • Đại diện cho doanh nghiệp tham gia đàm phán, thương thảo với cơ quan chính quyền có liên quan và các nhà đầu tư. 
 3. Định vị thương hiệu và phát triển thương mại
  • Cung cấp lộ trình phát triển thương hiệu từ khâu xác lập quyền, bảo hộ thương hiệu đến khi đủ tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường.
  • Đánh giá và phân tích đặc tính sản phẩm, tư vấn giải pháp xác định vị thế thương hiệu trên thị trường nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. 
  • Tư vấn chiến lược bán hàng và hỗ trợ tìm kiếm, xác lập, phát triển hệ thống phân phối, đảm bảo đầu ra cho doanh nghiệp.
  • Tổ chức hội nghị, diễn đàn, hội thảo thương mại giữa các cơ quan chính quyền, nhà đầu tư và doanh nghiệp.