Xử lý nghiêm các trường hợp không xuất hóa đơn GTGT áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo Công điện 02/CĐ-TCT.


Nguồn ảnh: cand.com.vn

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022-NĐ-CP quyết định giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong năm 2022 (từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (trừ một số hàng hóa, dịch vụ).

Tuy nhiên, qua kiểm tra, nắm bắt thông tin, vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn GTGT áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% (đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%) theo quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý quy định về giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022 . Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Hải Anh