Ngày 30/10/2018 vừa qua, đại diện Công ty CONCETTI - đơn vị tư vấn xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Nhãn Sông Mã, Bơ Mộc Châu và Na Mai Sơn của tỉnh Sơn La đã tham dự buổi hội thảo đánh giá hoạt động do Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La cùng phối hợp tổ chức.


Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến báo cáo kết quả hoạt động

Hội thảo được tiến hành dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm phát triển tài sản trí tuệ (Cục Sở hữu trí tuệ) và ông Hà Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo kết quả hoạt động xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu các sản phẩm nông sản chủ lực trong giai đoạn 3 năm 2015 - 2018 và định hướng đến năm 2020. Theo báo cáo, tính đến nay, toàn tỉnh có 16 sản phẩm nông sản đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu. Trong đó, 3 sản phẩm được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý (Chè Shan tuyết Mộc Châu, quả xoài tròn Yên Châu, cà phê Sơn La); 9 sản phẩm được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận (Chè Olong Mộc Châu, rau an toàn Mộc Châu, nhãn Sông Mã, cam Phù Yên, táo Sơn tra Sơn La, bơ Mộc Châu, na Mai Sơn, chè Phổng Lái Thuận Châu, nếp tan Mường Và Sốp Cộp); 3 sản phẩm được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể (Chè Tà Xùa Bắc Yên, mật ong Sơn La, khoai sọ Thuận Châu), 1 sản phẩm đăng ký bảo hộ thành công tại thị trường Thái Lan là chè Shan tuyết Mộc Châu. Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La đang tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu cho 7 sản phẩm, gồm: chuối Yên Châu; chanh leo Sơn La, mận hậu Sơn La, rau an toàn Sơn La, xoài Sơn La, nhãn Sơn La và bơ Sơn La.


Một số sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Sơn La (Nhãn Sông Mã, Bơ Mộc Châu và Na Mai Sơn)

Hội thảo đã được nghe tham luận từ các đại biểu các vấn đề như: xây dựng liên kết chuỗi giá trị để tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thủy sản; hoạt động kết nối xúc tiến thương mại, xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh; về giải pháp của UBND huyện Sông Mã trong duy trì, phát triển nhãn hiệu, định hướng phát triển sản phẩm đã xây dựng nhãn hiệu; về xây dựng nhãn hiệu cho nông sản chủ lực hướng tới xuất khẩu, những khó khăn và thách thức; giải pháp trong quản lý, duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông sản trong thời kỳ hội nhập gắn với xây dựng nông thôn mới; cùng các giải pháp trong quản lý, duy trì và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông sản đã được cấp văn bằng bảo hộ. Qua đó, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc duy trì, phát triển thương hiệu đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Phương Linh
Theo: http://sonla.gov.vn/tin-trong-tinh/-/asset_publisher/content/hoi-thao-khoa-hoc-danh-gia-hoat-dong-xay-dung-quan-ly-va-phat-trien-nhan-hieu-cac-san-pham-chu-luc-cua-tinh-giai-doan-2015-%E2%80%93-2018-dinh-huong-den-nam-2020