Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế cho nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật ATTP thay đổi cơ bản phương thức quản lý như đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, biểu mẫu, phương thức công bố, đăng ký.

Cụ thể, chỉ thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới sẽ đăng ký bản công bố tại Cục An toàn thực phẩm; sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi: Đăng ký bản công bố tại Sở Y tế địa phương; đối với các sản phẩm còn lại doanh nghiệp sẽ thực hiện tự công bố.

Thủ tục tự công bố được quy định như sau: Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở, đồng thời chỉ cần gửi 01 bộ hồ sơ Thông báo đến cơ quan chuyên môn do UBND cấp tỉnh chỉ định. Ngay sau khi hoàn tất việc tự công bố như trên, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Theo đánh giá của chuyên gia Concetti, đây là một bước chuyển tích cực về thủ tục hành chính khi bãi bỏ được một loại giấy phép con trong lĩnh vực ATVSTP là Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp; cho phép doanh nghiệp có thể triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhanh hơn, đưa sản phẩm tiếp cận thị trường nhanh hơn mà không phải chờ đợi sự cho phép từ cơ quan nhà nước.

Lê Thắng