Cục Sở hữu Trí tuệ Cam-pu-chia sẽ nghỉ lễ Pchum-ben, một ngày lễ của Phật giáo và ngày Hiến pháp Cam-pu-chia từ ngày 16 đến 24 tháng 09 năm 2017.

Các vụ việc có deadline trong khoảng thời gian này sẽ được chuyển sang ngày 25 tháng 9 năm 2017.

Xin được thông báo cho các quý khách hàng có vụ việc trong khoảng thời gian này biết để sắp xếp thời gian xử lý vụ việc hợp lý.

Xin chân thành cảm ơn

CONCETTI