Sau việc cắt giảm hàng loại điều kiện kinh doanh, Bộ Công thương tiếp tục là một trong những đơn vị tích cực nhất trong công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cụ thể, ngày 24/04/2018, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định số 1408/QĐ-BCT phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 54 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực mà Bộ Công thương quản lý bao gồm xúc tiến thương mại; an toàn thực phẩm; xuất nhập khẩu; quản lý cạnh tranh v.v.

Các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định này gồm bãi bỏ tài liệu thành phần hồ sơ, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bổ sung phương thức thực hiện trực tuyến đến bãi bỏ hoàn toàn thủ tục hành chính. Một số phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đáng chú ý như:

- Thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP: Bỏ quy định trách nhiệm chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại thương nhân gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại.

- Thông báo thực hiện khuyến mại: Miễn thực hiện thủ tục thông báo đối với một số trường hợp: thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm: Bỏ nội dung “diện tích nhà xưởng”, “hệ thống thông gió”, “hệ thống chiếu sáng’ tại Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;

- Cấp giấy phép phân phối rượu: Bãi bỏ điều kiện: Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên;

- Cấp giấy phép bán buôn rượu: Bãi bỏ điều kiện: Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.

Lê Thắng