Sáng ngày 10/11, tại huyện Mai Sơn, công ty CONCETTI phối hợp với Sở KHCN Sơn La, UBND huyện Mai Sơn tổ chức hội thảo “Góp ý, thống nhất bộ tiêu chí chất lượng sản phẩm, bộ hồ sơ cấp quyền NHCN, quy chế, quy định kiểm soát của sản phẩm và bản đồ khu vực địa lý của sản phẩm na NHCN Na Mai Sơn”.

Tham dự hội thảo có đại diện của các đơn vị ban ngành địa phương như: Sở KHCN tỉnh Sơn La, Đài truyền hình tỉnh Sơn La. Đại diên công ty Concetti - đơn vị tư vấn dự án. Lãnh đạo UBND huyện Mai Sơn, chủ tịch UBND của xã Hát Lót và xã Cò Nòi cùng với lãnh đạo các đơn vị chuyên trách của huyện Mai Sơn. Đại diện các HTX và các hộ dân trồng và kinh doanh sản phẩm Na của huyện Mai Sơn.

 

Tại Hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn Công ty CONCETTI đã trình bày Bộ tiêu chí chứng nhận chất lượng sản phẩm mang NHCN Na Mai Sơn gồm các tiêu chí: Nguồn gốc xuất xứ, kỹ thuật sản xuất; tiêu chí cảm quan, cơ lý, dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, bao gói sản phẩm, xuất khẩu,… Bộ tiêu chí là cơ sở đánh giá, xác nhận những sản phẩm quả na đạt tiêu chuẩn mang NHCN “Na Mai Sơn”; đảm bảo tính chất, chất lượng của sản phẩm và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người trồng, người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng.

 

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã thảo luận và thống nhất các nội dung về Bộ hồ sơ cấp quyền NHCN, quy chế, quy định kiểm soát NHCN Na Mai Sơn. Đây là cơ sở pháp lý để chủ sở hữu và người sử dụng NHCN quản lý, khai thác và phát triển NHCN Na Mai Sơn.

 

Không khí tại buổi Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các cơ quan chuyên môn, đại diện của các HTX, hộ dân trồng, sản xuất và kinh doanh na về các nội dung như: Cập nhật các tiêu chí về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định mới nhất của pháp luật, quy định về kích cỡ quả na Mai Sơn, mở rộng diện tích vùng trồng na, quy chế, quy định kiểm soát NHCN và hồ sơ cấp quyền sử dụng của NHCN Na Mai Sơn.

 

Kết thúc Hội thảo, các ý kiến tham gia góp ý về Bộ tiêu chí, bộ hồ sơ cấp quyền, quy chế, quy định kiểm soát NHCN Na Mai Sơn đã được tiếp thu và thống nhất. Đây sẽ là cơ sở để đơn vịthự hiện dự án và Lãnh đạo huyện Mai Sơn tiến hành các bước tiếp theo xây dựng, quản lý và phát triển thành công NHCN Na Mai Sơn cho sản phẩm quả na của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Nguyễn Xuân