Tuần qua vào ngày 26/10/2017 Công ty CONCETTI - đơn vị chủ trì dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Nhãn Sông Mã" - phối hợp với UBND huyện Sông Mã tổ chức "Lớp tập huấn kiến thức về công nghệ bảo quản sau thu hoạch cho sản phẩm NHCN Nhãn Sông Mã".

   

Buổi tập huấn có sự tham gia của: Tiến sỹ Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng nghiên cứu triển khai; Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường - COSTE (Liên minh HTX Việt Nam); Lãnh đạo UBND huyện Sông Mã; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - UBND huyện Sông Mã; Phòng Tài nguyên môi trường và phát triển nông thôn - UBND huyện Sông Mã; Lãnh đạo 15 HTX có tham gia sản xuất nhã trên địa bàn huyện Sông Mã; Bên cạnh sự tham gia của các lãnh đạo tại địa phương còn có sự tham gia của bà con nông dân và đại diện các hộ trồng nhãn trong huyện.

   
  Tiến sỹ Nguyễn Thị Hòa đang phổ biến kiến thức cho bà con  

Ba nội dung chính của buổi tập huấn bao gồm: Tổng quan lý thuyết về bảo quản sau thu hoạch cho nông sản; Phổ biến kiến thức về bảo quản sau thu hoạch cho rau quả và cho quả nhãn; Giới thiệu các công nghệ bảo quản sau thu hoạch cho nông sản, rau quả và quả nhãn hiện nay.

   
  Đại diện Concetti phát biểu tại buổi tập huấn  

Buổi tập huấn đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho bà con nông dân về cách bảo quản sau thu hoạch cho nông sản nói chung và cho quả nhãn nói riêng. Góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả giá trị kinh tế cho sản phẩm nhãn Sông Mã.

Một số hình ảnh khác trong hội nghị: