THÔNG MINH - TẬN TÌNH - TRUNG THỰC
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !
GIOI THIEU

Nhân sự chủ chốt


HÀN MẠNH TIẾN

Tổng Giám đốc

Liên hệ

EMAIL: hanmanhtien@concetti.vn

ĐIỆN THOẠI : 02438241211

Giới thiệu

Tiến sĩ Hàn Mạnh Tiến hiện đang nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Ông cũng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo về Quản lý (VIM). Trước đó, ông đã từng là Trưởng ban Nghiên cứu Kinh tế thuộc Viện Quản lý Khoa học, Uỷ ban Khoa học Nhà nước. 

Ông Hàn Mạnh Tiến là Tiến sĩ kinh tế học, một chuyên gia cao cấp với trên 30 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án ODA và dự án phát triển. Tiến sĩ Hàn Mạnh Tiến có kiến thức sâu rộng về các luật pháp, chính sách thể chế liên quan đến ODA, phát triển cộng đồng và đầu tư tại Việt Nam. 

Trong nhiều năm qua, ông Tiến đã đảm nhiệm vai trò tư vấn cấp cao và trưởng nhóm cho hàng trăm các nghiên cứu, khảo sát và dự án được tài trợ bởi Chính phủ và tổ chức quốc tế tại Việt Nam như WB, ADB, UNDP, JICA, JBIC, DFID, VNCI ... Đồng thời ông cũng đã chủ trì nhiều nhóm soạn thảo sách và sổ tay hướng dẫn về quản lý dự án cũng như tiến hành nhiều khoá đào tạo về quản lý dự án ODA.