Ngày 09 tháng 03 năm 2018, tại trụ sở của CONCETTI đã diễn ra buổi làm việc giữa  CONCETTI  Co., Ltd và Guangzhou Dearfriend Trademark Agency Co., Ltd. (Trung Quốc) về hợp tác, phát triển dịch vụ đăng ký và bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân là khách hàng của hai bên tại Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hai bên đã thống nhất, CONCETTI là đại diện và cung cấp dịch vụ cho các khách hàng của Guangzhou Dearfriend Trademark Agency Co., Ltd tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Guangzhou Dearfriend Trademark Agency Co., Ltd sẽ là đại diện và cung cấp dịch vụ cho các khách hàng của CONCETTI tại Trung Quốc.

Hai bên cũng thống nhất nguyên tắc hợp tác, trao đổi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng và cam kết trở thành đối tác của nhau, cùng nhau phát triển.

Vũ Việt Hoàng