Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ chức một buổi hội thảo về việc Triển khai áp dụng, hướng dẫn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid và Nghị định Madrid.

Hệ thống đăng ký quốc tế Madrid ra đời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tại các nước trên thế giới. Bằng việc nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu đăng ký quốc tế (gọi là đơn quốc tế cho văn phòng quốc tế của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới) trong đó chỉ định rõ những nước thành viên Thỏa ước Madrid mà chủ nhãn hiệu muốn được bảo hộ, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ của chủ đơn có thể được bảo hộ ở nhiều nước trên thế giới mà không cần nộp đơn riêng lẻ đến từng nước.

Theo thỏa ước Madrid, khi nộp đơn đăng ký bắt buộc nhãn hiệu phải được cấp Văn bằng bảo hộ tại nước sở tại. (ví dụ: khách hàng là doanh nghiệp hay cá nhân có quốc tịch Việt Nam muốn nộp đơn quốc tế thì nhãn hiệu đó bắt buộc phải được cục SHTT Việt Nam cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu).

Theo thỏa ước Madrid thì đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ được đăng ký bảo hộ tại quốc gia là thành viên của Thỏa ước và đơn phải được viết bằng tiếng Pháp.

Trong vòng 12 tháng kể từ khi đơn được hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước được chỉ định trong đơn, nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ.

Đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid khi bị từ chối ở một nước thành viên thì đăng ký quốc tế vẫn có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên.

Thời hạn bảo hộ của Nhãn hiệu là 10 năm và có thể được gia hạn nhiều lần.

Ngày 08/03/1949 chính quyền cũ của Việt Nam đã gia nhập 2 điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu là công ước Paris năm 1883 về bảo hộ quyền SHCN và Thỏa ước Madrid 1891 về đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Sau năm 1976, chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kế thừa các điều ước quốc tế mà chính quyền cũ đã tham gia.

Là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, đại diện của CONCETTI là Trưởng phòng Đăng ký Quốc tế - bà Nguyễn Thị Hồ Trang đã có mặt và tham dự hội thảo này.

Vũ Việt Hoàng