Chiều ngày 25/5/2017, tại văn phòng của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), bà Lê Thị Hải Yến, phó Trưởng ban Tư vấn Quản lý, đã tham gia cuộc họp định kỳ của Nhóm công tác về Sự tham gia hợp tác của Doanh nghiệp (CEWG), với tư cách khách mời. Tại đây, bà Yến đã có bài trình bày về kết quả nghiên cứu “Đánh giá nhanh môi trường pháp lý và chính sách nhằm thúc đẩy từ thiện doanh nghiệp và mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự”. Đây là một nghiên cứu được thực hiện năm 2015, trong khuôn khổ Dự án “Phát triển Xã hội dân sự bền vững ở Việt Nam” do Quỹ Châu Á (TAF) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).

center

Họp Nhóm công tác về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CEWG), tháng 5/2017

Bài trình bày tập trung đánh giá những thuận lợi và khó khăn về mặt chính sách cũng như thực tiễn trong mục tiêu thúc đẩy hoạt động từ thiện của doanh nghiệp và mối quan hệ hợp tác giữa khối này với khu vực xã hội dân sự (XHDS). Phần lớn các đại biểu tham gia cuộc họp đều là các đại diện đến từ các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, nên họ quan tâm nhiều đến những vấn đề còn tồn tại trong các văn bản pháp lý và chính sách về điều kiện thành lập, tư cách pháp lý, khả năng huy động tài chính.v.v, và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp. Các chính sách ưu đãi về thuế là một trong nội dung quan trọng của nghiên cứu và được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm lại được ít các đại biểu tham gia cuộc họp đặt câu hỏi, nhất là khi chỉ có duy nhất một đại diện của công ty Panasonic tham gia.

Kết thúc cuộc họp, đại diện của Nhóm công tác CEWG đã bày tỏ mong muốn các thành viên của nhóm nghiên cứu trở thành thành viên của Nhóm và tích cực giới thiệu Nhóm tới cộng đồng các doanh nghiệp, để thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn nữa của khu vực này vào các hoạt động chung của CEWG.

Lê Thị Hải Yến
Ảnh: Nguyễn Thị Xuân