Kỷ niệm ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới (26/04), Cục Sở hữu Trí tuệ của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã trao tặng bằng khen cho CONCETTI - LÀO Co.,Ltd  ghi nhận những đóng góp của CONCETTI - LÀO Co.,Ltd trong việc đăng ký, thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Lào trong gần 30 năm qua.

center

Bằng khen của cục SHTT Lào

Tiền thân là Văn phòng đại diện của CONCETTI Việt Nam (thành lập năm 1988), năm 2008 chuyển đổi thành CONCETTI LÀO – Co., Ltd theo luật của Lào. Kể từ ngày hoạt động, đến nay, CONCETTI LÀO  đã đại diện cho hàng ngàn tổ chức, cá nhân ở hầu hết các nước trên thế giới đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Lào.

Vũ Việt Hoàng