Xu hướng chung của thị trường hiện nay đòi hỏi sản phẩm trong đó có sản phẩm nông sản phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ từ các cơ quan chức năng của Nhà nước. Do đó các dự án Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản trong nước hiện đang là mối quan tâm của rất nhiều địa phương. Nhận biết được xu thế này, các chuyên gia và cán bộ thực hiện Dự án phát triển thương hiệu của công ty CONCETTI thường xuyên có những buổi thảo luận nhóm để cùng nhau chia sẻ, góp ý về các vấn đề liên quan đến dự án, đề xuất trước và trong khi thực hiện dự án.

Vào ngày 28/3 vừa qua, anh Bùi Ngọc Dương- cán bộ dự án đã trình bày những hiểu biết cá nhân về toàn bộ nội dung dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển NHCN Bơ Mộc Châu cho sản phẩm bơ của huyện Mộc Châu”. Theo đó, dự án Bơ Mộc Châu gồm 04 giai đoạn: (1) Xây dựng hồ sơ đăng ký NHCN “Bơ Mộc Châu”, (2) Xây dựng hệ thống quản lý và sử dụng NHCN, (3) Hỗ trợ quảng bá, phát triển thương mại cho sản phẩm, (4) Theo dõi – Đánh giá và tổng kết dự án. Anh Dương cũng đưa ra một số rủi ro có thể gặp phải khi thực hiện dự án như: rủi ro thời tiết, rủi ro về mùa vụ, rủi ro về sự liên kết, phối hợp hay như rủi ro về sự sẵn sàng tham gia sử dụng NHCN của người dân, về sự biến động của giá cả để từ đó nhóm cùng nhau bàn về các giải pháp khắc phục. Nhóm  đã thảo luận  và cũng tháo gỡ được khá nhiều thắc mắc xung quanh các vấn đề như tài chính dự án, một số quy trình, quy chế cần xây dựng trong quá trình thực hiện dự án và cách thức triển khai thế nào cho nhanh và hiệu quả nhất.