Ngày 18/10/2018 vừa qua, CONCETTI - đơn vị tư vấn thực hiện dự án cùng đại diện nhà tài trợ, Công ty Vườn Thời Đại Việt Nam (Times Garden) tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự thảo báo cáo “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Vân Hồ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Tham gia lấy ý kiến có ông Vũ Xuân Hiếu - Phó chủ tịch UBND huyện Vân Hồ - chủ trì hội nghị, lãnh đạo các phòng ban liên quan và đại diện của 14 xã trên địa bàn huyện. Mục tiêu chính của hội nghị là tập trung thảo luận, lấy ý kiến về dự thảo báo cáo, từ đó thống nhất các nội dung, làm căn cứ để đơn vị tư vấn tiến hành chỉnh sửa, bổ sung sao cho phù hợp.


Chuyên gia Hoàng Ngọc Phong trình bày tóm tắt nội dung báo cáo

Tại hội nghị, chuyên gia Hoàng Ngọc Phong thuộc đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt về nội dung dự thảo báo cáo và những điểm đột phá cần có cho sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Hồ. Sau phần trình bày, các đại biểu tham gia thẳng thắn cho ý kiến, nhận xét về bản dự thảo báo cáo. Đa số đại biểu tham dự đánh giá cao về bố cục báo cáo.  Một số vấn đề còn vướng mắc về dữ liệu địa phương và phương pháp đã được đại diện đơn vị tư vấn trực tiếp giải đáp ngay tại hội nghị.


Ông Thái Bá Sinh -Trưởng phòng NN&PTNT tham gia cho ý kiến

Ông Vũ Xuân Hiếu - chủ trì hội nghị đã thống nhất kết luận sơ bộ về dự thảo báo cáo, yêu cầu các phòng ban có liên quan xác minh lại số liệu hiện trạng mới nhất, đề xuất giải pháp, bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đối với đơn vị tư vấn, yêu cầu chỉnh sửa lại báo cáo dựa trên số liệu mới cập nhật do địa phương cung cấp; tính toán, bổ sung các chỉ tiêu cần thiết sao cho phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của các ngành mũi nhọn tại huyện Vân Hồ.


Ông Vũ Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch huyện Vân Hồ thống nhất kết luận

Phương Linh