Ngày 29/8/2018, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng với Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 tại Melia Hanoi với chủ đề “Động lực tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm của Việt Nam: Sử dụng bằng chứng trong Hoạch định chính sách và Xây dựng dự án”.

Hội nghị là một diễn đàn mới có tính tương tác cao, là nơi các đại biểu tham gia chia sẻ kết quả đánh giá và nghiên cứu cũng như các mô hình thực hành tốt nhằm thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm của Việt Nam.


Ông Jim C. Parys, Giám đốc, Văn phòng Kế hoạch và hoạt động chiến lược, Vụ Châu Á, USAID/Washington phát biểu khai mạc. Ảnh: USAID

Hội nghị được chia thành 3 chủ đề chính: (1) Nâng cao năng suất sản xuất song song với bảo vệ môi trường; (2) Xây dựng lực lượng lao động có tính bao trùm hơn; (3) Đẩy mạnh đổi mới, cải tiến khoa học và công nghệ làm động lực tăng trưởng. Hội nghị mong muốn chia sẻ với người tham dự các thông tin liên quan đến tình hình thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm của Việt Nam. Không chỉ vậy, hội nghị còn giúp thúc đẩy mạng lưới và sự kết nối giữa cộng đồng phát triển, cơ quan nhà nước với khối tư nhân để xây dựng và triển khai những can thiệp nhằm tăng trưởng kinh tế hiệu quả hơn, từ đó nâng cao năng lực cho cán bộ công tác trong lĩnh vực phát triển và chính sách để theo dõi và đánh giá các hoạt động và can thiệp hỗ trợ Việt Nam trở thành “quốc gia có thu nhập trung bình cao” vào năm 2035.


Phần trình bày “Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững - Những câu chuyện của Công ty cổ phần Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông”

Với sự tham gia của 10 bài trình bày và thảo luận đến từ các chuyên gia trong và ngoài nước, hội nghị đã chỉ ra sự liên kết chặt chẽ giữa kết quả của nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng và phân tích chính sách liên quan đến động lực tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm của Việt Nam.


PGS. TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện Kinh tế Việt Nam với bài thuyết trình “Vai trò của Khoa học công nghệ đối với tăng trưởng của Việt Nam”

Phương Linh