CONCETTI tự hào là đơn vị tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư hàng đầu, với kinh nghiệm đồng hành cùng doanh nghiệp trải qua những thăng trầm của nền kinh tế Việt Nam trong suốt 30 năm kể từ những ngày đầu của thời kì Đổi mới.
Nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập công ty, Trung tâm Thông tin và Tư vấn Doanh nghiệp của CONCETTI xin gửi tới bạn đọc loạt bài viết điểm lại một số thay đổi của môi trường pháp lý đầu tư kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1988 đến nay.

Phần 1: Quyền tư doanh và sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Quay ngược dòng thời gian về thời điểm những năm trước Đổi mới, nền kinh tế Việt Nam còn là nền kinh tế quan liêu bao cấp.

Pháp luật thời điểm này tuy vẫn thừa nhận quyền tư hữu nhưng lại không công nhận quyền tư doanh.

Thậm chí Điều 25 Hiến pháp lúc đó (Hiến pháp năm 1980) còn quy định: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những cơ sở kinh tế của địa chủ phong kiến và tư sản mại bản đều bị quốc hữu hoá không bồi thường.”.

Tua nhanh đến Đại hội Đảng lần thứ 6 khi Đảng thông qua chính sách mới về nền kinh tế nhiều thành phần, lần đầu tiên sau từng đó năm, lực lượng tư nhân mới được cởi trói.

Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, Luật Công ty năm 1990 ra đời chính thức thừa nhận quyền kinh doanh của cá nhân;

Điều 5 Luật Công ty có đoạn viết: “Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của công ty, thừa nhận sự bình đẳng trước pháp luật của công ty với các doanh nghiệp khác và tính sinh lợi hợp pháp của việc kinh doanh.”. 

Lần lượt đến các Luật Doanh nghiệp năm 1999; Luật Doanh nghiệp năm 2005; Luật Doanh nghiệp năm 2014 đều tiếp tục kế thừa và củng cố hơn quyền kinh doanh khi thừa nhận và bảo hộ cả quyền kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài.

Thay đổi căn bản của luật đã mang lại những thay đổi thấy rõ cho nền kinh tế khi theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, đến năm 2017 GDP cả nước đã đạt 5.007,9 nghìn tỷ đồng, trong đó tỷ trọng đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế tư nhân đã đạt xấp xỉ 43%, đóng góp của khu vực FDI cũng đạt trên 20% và được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo./

(còn tiếp)
Lê Thắng