T4/2013,công ty TNHH Truyền Thông An Hưng đã chính thức ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ truyền thông, làm thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của Công ty nghiên cứu tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư Concetti.

Công ty Concetti đã quyết định lựa chọn và ký kết những hợp đồng giá trị này với công ty TNHH Truyền thông An Hưng vì uy tín về năng lực vượt trội và những kế hoạch cụ thể, sáng tạo trong việc truyền thông làm thương hiệu.

Tại buổi ký kết hợp đồng, bà Nguyễn Thị Thanh giám đốc công ty TNHH Truyền thông An Hưng một lần nữa khẳng định:” An Hưng làm việc để xây dựng uy tín trong lòng khách hàng”

Việc ký kết hợp đồng hợp tác giữa Concetti và An Hưng sẽ góp phần giúp 2 bên  khẳng định thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm, không ngừng cung cấp giá trị tới cho khách hàng và người tiêu dùng.

Nguồn: Anhungmedia