LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Chỉ dẫn địa lý là hình thức và cơ chế bảo hộ mang tính xác định nguồn gốc xuất xứ rất cao. Chính vì vậy, khi một sản phẩm đăng ký thành công là Chỉ dẫn địa lý thì sản phẩm đó có rất nhiều lợi thế trong thương mại không chỉ trong nước mà mang tính toàn cầu, đặc biệt trong cơ chế Việt Nam đang hội nhập theo các Hiệp định WTO; các FTA và TPP.

Hơn nữa, Chỉ dẫn địa lý là loại hình tài sản được sử dụng chung cho nhiều người có cùng sản phẩm, trên cùng một vùng địa lý xác định, nên Chỉ dẫn địa lý còn mang tính xã hội và tính cộng đồng rất cao. Chính vì vậy, luật Việt Nam coi Chỉ dẫn là tài sản duy nhất mang tính quốc gia, do quốc gia là chủ sở hữu.

Tại Việt Nam, đất nước có hàng ngàn sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống, trong đó có hàng trăm sản phẩm có chất lượng, có giá trị rất cần bảo hộ dưới hình thức Chỉ dẫn địa lý nhằm bảo tồn và phát huy giá trị sản phẩm hoặc làng nghề truyền thống, nhằm đem lại nhiều lợi thế cho cả quốc gia.

CONCETTI, cung cấp các dịch vụ liên quan đến Chỉ dẫn địa lý bao gồm:

  • Tư vấn, đánh giá khả năng đăng ký Chỉ dẫn địa lý của sản phẩm.

  • Tổ chức nghiên cứu đánh giá xác định tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm, viết bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù sản phẩm.

  • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký Chỉ dẫn địa lý.

  • Theo dõi, sửa đổi, bổ sung, giải trình các vấn đề liên quan đến đăng ký Chỉ dẫn địa lý.

  • Xây dựng mô hình và quy chế quản lý Chỉ dẫn địa lý.

  • Nghiên cứu thị trường, xây dựng phương án kinh doanh, tổ chức thương mại theo mô hình thử nghiệm đối với Chỉ dẫn địa lý.