LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ

Kinh tế Việt Nam đang trong quá trình Hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước trên thế giới, theo đó hàng hóa/dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có điều kiện trực tiếp thương mại ở hầu hết các quốc gia, đặc biệt là với các quốc gia nằm trong các Hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam là một thành viên như WTO, EVFTA, CPTPP và khối ASEAN.

Để đảm bảo thành quả đầu tư của mình, để doanh nghiệp có tất cả các thuận lợi tiến hành kinh doanh đến các nước, việc đăng ký bảo hộ quyền đối với các sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho hàng hóa/dịch vụ của Doanh nghiệp ra nước ngoài là việc làm rất cần thiết.

CONCETTI, cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký, xử lý xâm phạm và giải quyết tranh chấp quyền đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài (tất cả các nước trên thế giới) bao gồm (chung cho cả Nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế):

  • Tra cứu và tư vấn đăng ký tất cả các đối tượng sở hữu công nghiệp.

  • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký

  • Phối hợp với các Tổ chức Đại diện sở hữu trí tuệ hoặc văn phòng luật sư là đối tác ở nước sở tại để nộp hồ sơ đăng ký hoặc tiến hành sửa đổi đơn hoặc văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của chủ sở hữu.

  • Tiến hành đăng ký theo Thỏa ước và nghị định thư Madrid thông qua tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)

  • Theo dõi và thực hiện các giải trình khi có yêu cầu giải trình từ nước nộp Phối hợp với các Tổ chức Đại diện sở hữu trí tuệ hoặc văn phòng luật sư là đối tác ở nước sở tại để tiến hành khiếu nại hoặc xử lý xâm phạm tại nước có hàng hóa/dịch vụ của chủ sở hữu bị xâm phạm.