LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


XỬ LÝ XÂM PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng có vai trò rất quan trọng, nó giúp cho chủ sở hữu yên tâm sáng tạo, giúp Doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, bảo vệ được quyền và lợi ích của người tiêu dùng là không sử dụng phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và cuối cùng giúp môi trường kinh doanh của một quốc gia lành mạnh và minh bạch.

CONCETTI, cung cấp các dịch vụ liên quan đến xử lý xâm phạm và giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

  • Khiếu nại phản đối với: Quyết định từ chối cấp văn bàng bảo hộ; đơn đăng ký bảo hộ; Quyết định cấp văn văn bằng bảo hộ.

  • Điều tra thu thập thông tin liên quan đến hành vi xâm phạm.

  • Hoàn thiện hồ sơ xử lý hành vi xâm phạm.

  • Yêu cầu Người vi phạm chấm dứt hành vi xâm phạm.

  • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm.