LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả là quyền của các tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu.

Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền tác giả rất cần được bảo hộ bởi đây là sản phẩm trí tuệ của con người làm ra để phục vụ chính con người (con người ở đây không chỉ ở phạm vi của một nước mà trên toàn thể thế giới). Chính vì vậy, luật sở hữu trí tuệ dành phần lớn các quy định để bảo vệ loại tài sản đặc biệt này.

CONCETTI, cung cấp các dịch vụ liên quan đến bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

  • Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan.

  • Tư vấn và đại diện cho chủ sở hữu tiến hành đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan.

  • Tư vấn pháp lý và đại diện cho chủ sở hữu tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả.

  • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả.