LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


NHÃN HIỆU

 1. Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu được coi là tài sản có giá trị vì nó liên quan chặt chẽ đến chất lượng sản phẩm/dịch vụ cua Doanh nghiệp.

Nhãn hiệu là đối tượng luôn bị làm hàng giả, hàng nhái, gây thiệt hại rất lớn cho Doanh nghiệp. Chính vì vậy, bảo hộ nhãn hiệu là việc làm cần thiết để bảo vệ Doanh nghiệp trong quá trình hội nhập ngày nay.

CONCETTI, cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký Nhãn hiệu bao gồm:

 • Tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký, lựa chọn sử dụng Nhãn hiệu.

 • Hoàn thành thủ tục và nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu.

 • Theo dõi, sửa đổi, bổ sung, giải trình các vấn đề liên quan đến đăng ký Nhãn hiệu.

 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý về chuyển giao đơn đăng ký Nhãn hiệu.

 • Tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan sửa đổi đơn đăng ký (sửa đổi tên, địa chỉ của người nộp đơn, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu)

 • Tiến hành sửa đổi văn bằng bảo hộ trên cơ sở chuyển nhượng, sáp nhập (gi nhận sửa đổi tên, địa chỉ của chủ sở hữu)

 1. Nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa/dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa/dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Nhãn hiệu chứng nhận, Nhãn hiệu tập thể là loại nhãn hiệu đặc biệt vì nó liên quan đến nhiều chủ thể cùng sử dụng nhãn hiệu đó. Vì vậy, Luật Sở hữu trí tuệ có chế định riêng cho loại hình này, đó là nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể phải được thực hiện riêng với cơ chế quản lý đặc biệt để đảm bảo tính hiệu quả của nhãn hiệu.

Tại Việt Nam, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể thường được dùng cho những sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống mà không đủ tiêu chí làm Chỉ dẫn địa lý và mang tính cộng đồng cao. Do vậy, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể rất cần được bảo hộ bởi đây chính là tài sản của một cộng đồng nhất định.

CONCETTI, cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể bao gồm:

 • Tư vấn đánh giá lựa chọn hình thức bảo hộ nhãn hiệu.

 • Tư vân thiết kế, đánh giá, lựa chọn mẫu nhãn hiệu.

 • Tư vấn hoặc xây dựng mô hình tổ chức quản lý Nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

 • Xây dựng bộ tiêu chí chứng nhận (đối với nhãn hiệu chứng nhận).

 • Xây dựng bản đồ vùng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

 • Xây dựng các quy chế, quy trình liên quan đến quản lý nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

 • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

 • Theo dõi, sửa đổi, bổ sung, giải trình các vấn đề liên quan đến đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Bên cạnh các dịch vụ pháp lý, CONCETTI còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể:

 • Tư vấn và tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình quản lý nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể

 • Tư vấn và xây dựng các điều kiện, phương tiện quảng bá nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

 • Điều tra, nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược phát triển thị trường đối với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.