LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


SÁNG CHẾ

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật nhằm giải quyết một hoặc nhiều vấn đề trong cuộc sống con người, được coi là sản phẩm trí tuệ do chủ sở hữu tạo ra bằng chính công sức, thời gian và tiền của của chủ sở hữu. Chính vì vậy, sáng chế cần phải được đăng ký bảo hộ đúng cách, kịp thời và chính xác.
Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế để tránh sự xâm phạm của những chủ thể khác đối với chủ sở hữu, tạo các điều kiện thuận lợi để chủ sở hữu khai thác, kinh doanh một cách tốt nhất, hữu hiệu nhất đối với sáng chế. Đồng thời cũng tạo động lực để chủ sở hữu cũng như các chủ thể khác tiếp tục sáng tạo, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho xã hội.
 

CONCETTI cung cấp các dịch vụ liên quan đến sáng chế bao gồm:

  • Tra cứu các thông tin liên quan đến sáng chế để đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế.
  • Hoàn tất các thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế bao gồm: dịch và viết bản mô tả sáng chế; phân loại sáng chế; khai đơn sáng chế và các thủ tục khác.
  • Theo dõi đơn sáng chế, thực hiện các giải trình, sửa đổi, bổ sung trong suốt thời gian xét nghiệm sáng chế.
  • Tư vấn, theo dõi, duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế.
  • Đại diện cho Chủ sở hữu trong việc đăng ký sáng chế ra nước ngoài, bao gồm cả đăng ký theo Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT)