THÔNG MINH - TẬN TÌNH - TRUNG THỰC
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !
GIOI THIEU


Cải cách và hệ lụy từ Bộ luật Dân sự 2015

Việc Thông tư 32/2016 của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mọi tổ chức không có tư cách pháp nhân phải đóng tài khoản để chuyển sang giao dịch dưới danh nghĩa cá nhân là minh chứng cho những cách hiểu khác nhau đối với quy định mới về chủ thể trong BLDS 2015. Do đó, cần có những trao đổi công khai và toàn diện hơn về vấn đề này.

Xem thêm >>

MỘT KHÁI NIỆM ẨN CHỨA NHIỀU HỆ LỤY

Có lẽ những người khởi thảo Luật Đầu tư công muốn tránh né một cái gì đó nên đã thay việc định nghĩa khái niệm “Chủ trương đầu tư” bằng việc định nghĩa khái niệm “Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư”, và như vậy, cả nội hàm của khái niệm “chủ trương đầu tư” (những dấu hiệu nói lên bản chất riêng có của khái niệm để biết nó là cái gì) lẫn ngoại diên của khái niệm đó (những nhóm sự vật hay hiện tượng chứa đựng những bản chất riêng có của khái niệm để hiểu sâu thêm về khái niệm đó) đều không được làm rõ.

Xem thêm >>

KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, hiếm có thuật ngữ nào được nhắc tới nhiều như thuật ngữ “kinh doanh”. Tuy nhiên, hai chữ “kinh doanh” còn được hiểu rất không rõ ràng. Nó hầu như chưa được định nghĩa hoặc định nghĩa chưa đầy đủ, chưa nêu được bản chất của thuật ngữ này. Vì vậy, nhiều người lao vào kinh doanh mà chưa có sự chuẩn bị cần thiết.

Xem thêm >>

Lịch sử hình thành và phát triển của ngành sở hữu trí tuệ Việt Nam

Năm 1959, theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 4/3/1959 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước, với người đứng đầu là Đông chí Trường Chinh, trong đó có Phòng Sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Năm 1973: được đổi thành Phòng Sáng chế phát minh.

Xem thêm >>