Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) được thành lập ngày 15/10/1988. Cùng với sự ra đời của công ty, Ban Tư vấn quản lý là ban tư vấn chuyên môn đầu tiên được hình thành và phát triển.

Sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển CONCETTI là một dịp quý báu để Ban Tư vấn quản lý nhìn lại hành trình đã đi qua, tự hào về những gì đã làm được và lấy đó làm động lực cho chặng đường sắp tới. Nhân sự kiện đặc biệt này, Ban Tư vấn quản lý xin được cùng bạn đọc điểm lại một vài nét nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển dịch vụ của ban.

Phần I: Nghiên cứu chính sách và phát triển thể chế

Kỳ 1: Vài nét về Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Một trong những lĩnh vực hoạt động đầu tiên của Ban Tư vấn quản lý đó chính là thực hiện Nghiên cứu chính sách và phát triển thể chế. Trong những năm 1990 và 2000, hoạt động nghiên cứu chính sách chủ yếu tập trung vào mảng quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance - ODA).

Trong thời kì đầu của sự nghiệp Đổi Mới và phát triển đất nước, nguồn vốn ODA được xem là những “viên gạch” đầu tiên giúp Việt Nam xây dựng nền tảng để thu hút các nguồn lực khác. Quay ngược thời gian về thập kỉ 90 của thế kỉ 20, lần đầu tiên Hội nghị bàn tròn về viện trợ dành cho Việt Nam diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 9-10/11/1993 đã đặt nền tảng cho quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và cộng đồng tài trợ quốc tế dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy và xây dựng. ODA đã mang đến cho Việt Nam nguồn vốn bổ sung quan trọng phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực... Sự cam kết này cũng đồng thời khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc đổi mới và chính sách phát triển đúng đắn của Đảng và Chính phủ Việt Nam, sự tin tưởng của các nhà tài trợ vào hiệu quả tiếp nhận và sử dụng vốn ODA của Việt Nam.


Dự án xây dựng Cầu Nhật Tân sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản

Nguồn vốn ODA được thực hiện dưới 3 hình thức. Trong đó, ODA viện trợ không hoàn lại chiếm khoảng 10-12%, ODA vay ưu đãi chiếm khoảng 80% và ODA hỗn hợp chiếm khoảng 8-10%. Lũy kế từ năm 1993 đến 2014, tổng giá trị vốn ODA cam kết cho Việt Nam đã lên đến 89,5 tỷ USD, tổng vốn đã ký kết đạt 73,68 tỷ USD bình quân 3,5 tỷ USD/năm, vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân đạt 53,89 tỷ USD, chiếm trên 73,2% tổng vốn ODA đã ký kết.

Đến nay, ở Việt Nam đã có trên 50 nhà tài trợ song phương và đa phương đang hoạt động, cung cấp nguồn ODA và vốn vay ưu đãi cho hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội.

(còn tiếp)
Phương Linh tổng hợp
Kỳ 2: Tác động của nguồn vốn ODA đến nền kinh tế Việt Nam