LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

NGUYỄN THỊ HỒ TRANG

Trưởng phòng đăng ký quốc tế

TRẦN MẠNH ĐIỆP

Trưởng phòng đăng ký Việt Nam

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Trưởng Phòng Sáng chế